Jeremy Ferguson

Thông tin về quản trị viên

Jeremy Ferguson
 Jeremy Ferguson
Thông tin về quản trị viên:
My goal is to become a resident of Malta in the next couple years. I have a small online business which is picking up, and I'm ready to head somewhere that has the sun and culture I enjoy.
Đang sống tại:
Seattle (United States)
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Tuổi:
47 các năm
Các cộng đồng:
Malta

Cá nhân

Những sở thích:
Coffee, tea and conversation, Computers/Internet, Cooking, Dining out, Sailing/Boating, Travel/Sightseeing, Wine tasting, Swimming, Tennis/Racquet Sports
Bài hát ưa thích:
EMD
Seattle
Mỹ
98122