Jess K

Thông tin về quản trị viên

Jess K
 Jess K
Thông tin về quản trị viên:
My name is Jess. I am a 33-year old American who is married to a Dutchie. We have a son who is 4 years old, a 2-year old daughter, and a dog. We live in Dordrecht.
Đang sống tại:
South Holland (Netherlands)
Ngôn ngữ:
English, Dutch
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Netherlands, Zeeland, South Holland, Rotterdam, New York

Cá nhân

Những sở thích:
Art, Coffee, tea and conversation, Cooking, Dining out, Drama-Plays/Musicals, Movies/Videos, Music, Nightclubs/Dancing, Photography, Religion/Spiritual, Sailing/Boating, Shopping, Travel/Sightseeing, Wine tasting, Dancing, Swimming
Tình trạng quan hệ:
Married