Jignesh Satani

Thông tin về quản trị viên

Jignesh Satani
 Jignesh Satani
Thông tin về quản trị viên:
I am looking for good friends and business contacts. Believe in sharing and caring Like to learn new culture. Discover life. My Whatsapp: +919879006607
Đang sống tại:
Brussels (Belgium)
Ngôn ngữ:
English, Gujarati, Hindi
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Tuổi:
37 các năm
Các cộng đồng:
Belgium, Brussels

Cá nhân

Những sở thích:
Coffee, tea and conversation, Computers/Internet, Cooking, Gardening, Movies/Videos, Playing cards, Religion/Spiritual, Sailing/Boating, Wine tasting, Biking, Cricket, Jogging, Rock Climbing, Scuba Diving, Swimming, Yoga, Skating

Chuyên nghiệp

Nghề nghiệp:
Software Engineer
Lĩnh vực làm việc:
IT