Joe Shaw

Thông tin về quản trị viên

Joe Shaw
 Joe Shaw
Thông tin về quản trị viên:
Moved here recently to be with my german girlfriend. Come and spend some time with us.
Đang sống tại:
Münster (Germany)
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè, Hẹn hò, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Tuổi:
50 các năm
Các cộng đồng:
Germany, United Kingdom, Münster

Cá nhân

Những sở thích:
Camping, Hiking, Outdoor life, Coffee, tea and conversation, Cooking
Munster
Đức