Jordan Lee

Thông tin về quản trị viên

Jordan Lee
 Jordan Lee
Thông tin về quản trị viên:
I'm a young, male expat from the U.S.A. moving to Doha to begin a new job.
Đang sống tại:
Qatar
Ngôn ngữ:
English, Arabic, Spanish
Các cộng đồng:
Qatar

Cá nhân

Những sở thích:
Basketball, Dancing, Martial Arts
Tình trạng quan hệ:
Committed

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
McKinsey & Company
Nghề nghiệp:
Management Consulting
Vị trí:
Research Analyst