Jose Pereira

Thông tin về quản trị viên

Jose Pereira
 Jose Pereira
Đang sống tại:
Netherlands
Ngôn ngữ:
English, French, Dutch, Portuguese, Spanish
Tìm kiếm:
Bạn bè, Hẹn hò
Tuổi:
58 các năm
Các cộng đồng:
Argentina, Belgium, Brazil, Cuba, Dominican Republic, Netherlands, Philippines, Portugal, Romania, Russia, Spain, United Kingdom

Cá nhân

Trang web:
Những sở thích:
Camping, Hiking, Outdoor life, Biking, Bowling, Dancing, Rock Climbing
Tình trạng quan hệ:
Single
+31 118 217233
jpereira5@hotmail.com
zeeland
Hà Lan

Tường bảo vệ

  • Jose Pereira
     Jose Pereira

    I'm a very easy going guy with a nice personality.
    Hope you want to be my friend :)..