Joseph Spirito

Thông tin về quản trị viên

Joseph Spirito
 Joseph Spirito
Đang sống tại:
Taiwan
Ngôn ngữ:
English, French
Tìm kiếm:
Bạn bè
Các cộng đồng:
Taiwan, Taitung

Cá nhân

Những sở thích:
Camping, Hiking, Outdoor life, Drama-Plays/Musicals, Gardening, Movies/Videos, Politics, Volunteer/Community Activities

Chuyên nghiệp

Nghề nghiệp:
Set designer and filmmaker
Lĩnh vực làm việc:
Theatre and film