Kartika Lestari

Thông tin về quản trị viên

Kartika Lestari
 Kartika Lestari
Thông tin về quản trị viên:
Saya ibu rumah tangga.mencari temen di al ain
Đang sống tại:
Al Ain (United Arab Emirates)
Ngôn ngữ:
Indonesian, English
Tìm kiếm:
Bạn bè
Tuổi:
48 các năm
Các cộng đồng:
United Arab Emirates, Al Ain

Cá nhân

Những sở thích:
Cooking, Gardening, Religion/Spiritual, Travel/Sightseeing
Tình trạng quan hệ:
Married
Các Tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất