Kate Griffin

Thông tin về quản trị viên

Kate Griffin
 Kate Griffin
Đang sống tại:
Essen (Germany)
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Essen

Cá nhân

Những sở thích:
Art, Drama-Plays/Musicals, Movies/Videos, Music, Nightclubs/Dancing, Photography, Shopping, Travel/Sightseeing, Aerobics, Dancing, Football, Horseback Riding, Swimming

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Easy English
Nghề nghiệp:
Teacher/Trainer
Lĩnh vực làm việc:
education, cross-cultural training
Vị trí:
Teacher