Katleen V

Thông tin về quản trị viên

Katleen V
 Katleen V
Đang sống tại:
Utrecht (Netherlands)
Ngôn ngữ:
English, Dutch
Các cộng đồng:
Utrecht

Cá nhân

Những sở thích:
Coffee, tea and conversation, Dining out, Movies/Videos, Music, Nightclubs/Dancing, Photography, Playing cards, Shopping, Biking, Dancing, Walking/Hiking, Yoga

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
TNO
Nghề nghiệp:
Researcher
Lĩnh vực làm việc:
Food science