Kelly Barnard

Thông tin về quản trị viên

Kelly Barnard
 Kelly Barnard
Thông tin về quản trị viên:
Kelly T Barnard is a 23-year-old former golfing caddy who enjoys vandalising bus stops, functioning and snakes and ladders. She actually is loveable and fascinating, but may also be extremely stingy and somewhat unstable.
Đang sống tại:
Texas (United States)
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè
Tuổi:
29 các năm
Các cộng đồng:
United States, Texas

Cá nhân

Trang web:
Nhật kí điện tử:
Những sở thích:
Coffee, tea and conversation, Biking, Bowling
Tình trạng quan hệ:
Single