Kirsten A

Thông tin về quản trị viên

Kirsten A
 Kirsten A
Đang sống tại:
Amsterdam (Netherlands)
Ngôn ngữ:
English, Dutch
Tìm kiếm:
Bạn bè
Các cộng đồng:
Belgium, Antwerp

Cá nhân

Những sở thích:
Animals/Pets, Camping, Hiking, Outdoor life, Coffee, tea and conversation, Dining out, Travel/Sightseeing, Recently moved to Amsterdam and am always open to meeting new people.