LOIC MKOUNGA

Thông tin về quản trị viên

LOIC MKOUNGA
 LOIC MKOUNGA
Thông tin về quản trị viên:
Je ve défendre les couleurs du pays ou je dois travailler moi je suis informaticien et je faire dans les caméras de surveillance moi j'ai toujours rêvé défendre les couleurs d'un pays
Đang sống tại:
Cameroon
Ngôn ngữ:
French
Tìm kiếm:
Bạn bè, Hẹn hò, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Tuổi:
24 các năm
Các cộng đồng:
Cameroon

Cá nhân

Những sở thích:
Dancing
Tình trạng quan hệ:
Single
696390915
671053167
234
DOUALA
Ca-mơ-run
3555

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
AMS
Nghề nghiệp:
INFORMATICIEN
Lĩnh vực làm việc:
AMS
Vị trí:
INFORMATICIEN
+237696390915
+237671053167
234
DOUALA
Ca-mơ-run
3555

Tường bảo vệ

  • LOIC MKOUNGA
     LOIC MKOUNGA

    Je ve défendre les couleurs de dubai moi je suis informaticien et je faire dans les caméras de surveillance moi j'ai toujours rêvé défendre les couleurs de dubai je suis célibataire et j'ai 24ans et je ve faire ma vie a dubai mon numéro de téléphone est le
    > +237696390915. j'aime dubai