Laura xy

Thông tin về quản trị viên

Laura xy
 Laura xy
Thông tin về quản trị viên:
Ich bin auf der Suche nach Freunden und Sprachtandems.
Đang sống tại:
Essen (Germany)
Ngôn ngữ:
German, English
Tìm kiếm:
Bạn bè
Tuổi:
38 các năm
Các cộng đồng:
Essen

Cá nhân

Những sở thích:
Art, Coffee, tea and conversation, Cooking, Drama-Plays/Musicals, Movies/Videos, Sprachen verbessern ( vor allem englisch, französisch, italienisch)
Tình trạng quan hệ:
Committed