Lean Port

Thông tin về quản trị viên

Lean Port
 Lean Port
Đang sống tại:
Berlin (Germany)
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Tuổi:
29 các năm
Các cộng đồng:
Germany, Berlin

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
LeanPort digital technologies GmbH
Trang web:
https://www.leanport.de/
Lĩnh vực làm việc:
Web Design & Devlopment
3058848120
GmbH Lehrter Str. 41
Berlin
Đức
10557