Lee Dibsdale

Thông tin về quản trị viên

Lee Dibsdale
 Lee Dibsdale
Thông tin về quản trị viên:
I enjoy learning Spanish and would like to practice with Spanish speakers, at the same time improve their English.
Đang sống tại:
Plymouth (United Kingdom)
Ngôn ngữ:
English, Spanish
Tìm kiếm:
Bạn bè
Các cộng đồng:
Spain, Plymouth