Legal Beagle

Thông tin về quản trị viên

Legal Beagle
 Legal Beagle
Thông tin về quản trị viên:
Legal Beagle is Hong Kong’s leading provider of high quality, affordable online legal training accredited by the Law Society of Hong Kong for RME and CPD requirements.We help legal professionals stay updated with the latest amendments to laws in HK.
Đang sống tại:
Hong Kong
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè
Các cộng đồng:
Hong Kong

Cá nhân

+852 5128 3422
Unit A, 14/F Hua Chiao Commercial Centre 678 Nathan Road Mong Kok
Kowloon
Hong Kong

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Legal Beagle Ltd.
Trang web:
http://legalbeagle.com.hk/
Vị trí:
Owner
+852 5128 3422
Unit A, 14/F Hua Chiao Commercial Centre 678 Nathan Road Mong Kok
Kowloon
Hong Kong

My ads