Leonardo Ruello

Thông tin về quản trị viên

Leonardo Ruello
 Leonardo Ruello
Thông tin về quản trị viên:
Management student at Bocconi University
Đang sống tại:
Milan (Italy)
Ngôn ngữ:
Italian, English, French
Tìm kiếm:
Bạn bè, Hẹn hò, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Tuổi:
22 các năm
Các cộng đồng:
China, Indonesia, Milan

Cá nhân

Những sở thích:
Animals/Pets, Art, Cooking, Dining out, Movies/Videos, Music, Nightclubs/Dancing, Politics, Travel/Sightseeing, Volunteer/Community Activities, Basketball, Football