Lori Jean Robinson

Thông tin về quản trị viên

Lori Jean Robinson
 Lori Jean Robinson
Thông tin về quản trị viên:
I am honest,kind,lovely,gentle,understand,intelligent,hard working open minded,above all love
Đang sống tại:
Libya
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè
Các cộng đồng:
Belgium, Libya

Cá nhân

Những sở thích:
Camping, Hiking, Outdoor life, Coffee, tea and conversation, Computers/Internet, Cooking, Dining out, Drama-Plays/Musicals, Fishing, Gardening, Movies/Videos, Music, Photography, Playing cards, Religion/Spiritual, Sailing/Boating, Shopping, Basketball, Biking, Pool/Snooker, Cricket, Dancing, Football, Football (American), Golf, Hockey, Jogging, Skiing, Swimming, Volleyball, Walking/Hiking, Windsurfing, Skating, i will tell you later
Bài hát ưa thích:
bluse
Những bộ phim ưa thích:
comedy
Những cuốn sách ưa thích:
novel and news papers
Những điều tôi thích:
honest,truthful and undestanding
Những điều tôi ghét:
lies and cheating
Tình trạng quan hệ:
Open relationship