Luigi Sorrentino

Thông tin về quản trị viên

Luigi Sorrentino
 Luigi Sorrentino
Đang sống tại:
Netherlands
Ngôn ngữ:
English, French, Italian, Spanish
Tìm kiếm:
Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Netherlands, Utrecht, Amsterdam

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
sms scarl
Nghề nghiệp:
guardia ai fuochi
Lĩnh vực làm việc:
sicurezza
Vị trí:
operaio
Sự nghiệp trước đây:
servizio civile nazionale