Lyanne Koppel

Thông tin về quản trị viên

Lyanne Koppel
 Lyanne Koppel
Thông tin về quản trị viên:
Vivo en Ecuador y tengo doble nacionalidad! Ecuatoriana y alemana. Deseo ir a vivir a Alemania!
Đang sống tại:
Guayaquil (Ecuador)
Ngôn ngữ:
Spanish
Các cộng đồng:
Guayaquil, Berlin

Cá nhân

Chuyên nghiệp

Trang web:
https://www.facebook.com/lyannesitasilva
Nghề nghiệp:
Actriz
Lĩnh vực làm việc:
Teatro
Vị trí:
Docente