MILAN MITROVICH

Thông tin về quản trị viên

MILAN MITROVICH
 MILAN MITROVICH
Đang sống tại:
Eindhoven (Netherlands)
Ngôn ngữ:
English, Croatian, Greek, Russian, Serbian, Polish
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Tuổi:
52 các năm
Các cộng đồng:
Austria, Belgium, Canada, Cyprus, Denmark, Finland, Germany, Iceland, Ireland, Malta, Netherlands, New Zealand, Norway, Sweden, Switzerland, United Kingdom, Eindhoven

Cá nhân

Những sở thích:
Animals/Pets, Coffee, tea and conversation, Cooking, Dining out, Movies/Videos, Music, Shopping, Travel/Sightseeing, Wine tasting, Biking, Walking/Hiking
Bài hát ưa thích:
music of 80" and 90"[general all]
00306946899823
Hà Lan

Chuyên nghiệp

Lĩnh vực làm việc:
salesman in a shop,tourism-fast food and coffee and not only/many possibilities
Vị trí:
not workin now///looking fora job
00306946899823

My ads