MOHAMED ABUSAAD

Thông tin về quản trị viên

MOHAMED ABUSAAD
 MOHAMED ABUSAAD
Đang sống tại:
Libya
Ngôn ngữ:
Arabic, English, Maltese
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Canada, Libya, Monaco, Tunisia

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
ARDLIBYA
Nghề nghiệp:
GM
Lĩnh vực làm việc:
Import / Export , General trade
Vị trí:
GM
تونس
Tuy-ni-di