Maciej Nowak

Thông tin về quản trị viên

Maciej Nowak
 Maciej Nowak
Thông tin về quản trị viên:
Learning to fly, enjoying the ride and trying not to crash too badly.
Đang sống tại:
Basel (Switzerland)
Ngôn ngữ:
German, English, Polish, Russian, Spanish
Tìm kiếm:
Bạn bè, Hẹn hò, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Switzerland, Basel

Cá nhân

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
multinational corporation
Vị trí:
financial consultant