Makafil Real Estates

Thông tin về quản trị viên

Makafil Real Estates
 Makafil Real Estates
Đang sống tại:
Jeddah (Saudi Arabia)
Ngôn ngữ:
Arabic, English
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Jeddah

Cá nhân

Trang web:
Những sở thích:
Real Estates Inestment and Development
96626994732
966545551547
Heraa St. Nahda Center
Jeddah
Ả-rập Xê-út

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Makafil
Trang web:
http://makafil.aqark.com/
Blog của công ty:
http://makafil.aqark.com/
Nghề nghiệp:
Real Estates Investor & Broker
96626994732
966545551547
Jeddah
Ả-rập Xê-út