Mantikore Cranes

Thông tin về quản trị viên

Mantikore Cranes
 Mantikore Cranes
Thông tin về quản trị viên:
We provide quality tower cranes available for sale or hire to the construction sector. experienced operators and personnel available for short or long term assignments.
Đang sống tại:
New South Wales (Australia)
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Tuổi:
30 các năm
Các cộng đồng:
Western Australia

Cá nhân