Marcel Plum

Thông tin về quản trị viên

Marcel Plum
 Marcel Plum
Đang sống tại:
Düsseldorf (Germany)
Ngôn ngữ:
German, English
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Germany, Düsseldorf

Cá nhân

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
German Sherpa - An Equintus Company
Trang web:
http://www.germansherpa.com
Nghề nghiệp:
Senior Relocation Expert
Lĩnh vực làm việc:
Relocation Service - Seminare & Trainings - Wohnen 2.0 - Locations
Vị trí:
CEO / Geschäftsführer / Inhaber
+21199540770
+4917632408430
Morsestr. 20
Düsseldorf
Đức
40215