Maria Roz

Thông tin về quản trị viên

Maria Roz
 Maria Roz
Thông tin về quản trị viên:
I've been living in Utrecht, Netherlands for a year - would love to make some friends - male or female :)
Đang sống tại:
Utrecht (Netherlands)
Ngôn ngữ:
German, English, Estonian, French, Hebrew, Russian, Spanish
Tìm kiếm:
Bạn bè
Các cộng đồng:
Utrecht

Cá nhân

Những sở thích:
Camping, Hiking, Outdoor life, Coffee, tea and conversation, Computers/Internet, Cooking, Movies/Videos, Music, Shopping, Travel/Sightseeing, Jogging
Tình trạng quan hệ:
Committed

Chuyên nghiệp

Nghề nghiệp:
Sales
Lĩnh vực làm việc:
Telecom