Martin Howard

Thông tin về quản trị viên

Martin Howard
 Martin Howard
Đang sống tại:
United Kingdom
Ngôn ngữ:
English, Zulu, Afrikaans
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Hong Kong, Kenya, Tanzania, United Arab Emirates, United Kingdom, United States, Zambia, Zimbabwe

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Gulf link group
Trang web:
http://www.gulflinkgroup.co.uk
Nghề nghiệp:
Business and Human resource
Lĩnh vực làm việc:
Human resource management
Vị trí:
CEO
Mỹ