Martina xx

Thông tin về quản trị viên

Martina xx
 Martina xx
Thông tin về quản trị viên:
Just me. Alternative, Aura/Chakra Angel Practioner, Trainer-coach, Artist. Giftshop in stones, incenso solto and a lot more.
Đang sống tại:
Centro (Portugal)
Ngôn ngữ:
English, Dutch
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Tuổi:
62 các năm
Các cộng đồng:
Portugal, United States, Centro, Andalusia

Cá nhân

Trang web:
Bài hát ưa thích:
new age, solfeggio
Những bộ phim ưa thích:
avatar, dune, thrillers, history
Những cuốn sách ưa thích:
a lot
Những điều tôi thích:
a lot
Những điều tôi ghét:
people that hate other people
Tình trạng quan hệ:
Single
Bồ Đào Nha

Chuyên nghiệp

Trang web:
http://www.cosmoslight.eu
Nghề nghiệp:
Alternative trainer/coach
Lĩnh vực làm việc:
Healtcare, Alternative
Vị trí:
Own Boss
Sự nghiệp trước đây:
Former career is not important
Bồ Đào Nha