Melvis Timnge Kindong

Thông tin về quản trị viên

Melvis Timnge Kindong
 Melvis Timnge Kindong
Đang sống tại:
Cameroon
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè
Tuổi:
28 các năm
Các cộng đồng:
Cameroon, Netherlands

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Destiny Enterprise
Nghề nghiệp:
Business
Lĩnh vực làm việc:
Destiny Enterprise
Vị trí:
manager
Sự nghiệp trước đây:
Instructor
+237674211394
+237674211394
Buea
Ca-mơ-run