Mohamed Fathy

Thông tin về quản trị viên

Mohamed Fathy
 Mohamed Fathy
Thông tin về quản trị viên:
simple
Đang sống tại:
Qatar
Ngôn ngữ:
Arabic, English
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
France, Germany, Italy, Qatar, Sweden, Switzerland, United Arab Emirates, United Kingdom, United States

Cá nhân

Trang web:
Những sở thích:
Computers/Internet, Football, Squash Tennis Table Tennis Swimming
Bài hát ưa thích:
Jazz
Những cuốn sách ưa thích:
Steel Construction Design
Những điều tôi thích:
Trading
Những điều tôi ghét:
Drinks & Smoking
+974-5597-0267
P.O.BOX 3090
Doha
Qatar

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Qatar Steel Building QSB
Trang web:
http://www.qsb.com
Nghề nghiệp:
Steel Structure Engineer
Lĩnh vực làm việc:
Steel Construction
Vị trí:
General Manager
Sự nghiệp trước đây:
16 Years in Construction design, fabrication and erection
+974-5597-0267
+974-5597-0267
Doha
Qatar

Tường bảo vệ