Mohamed Khalil

Thông tin về quản trị viên

Mohamed Khalil
 Mohamed Khalil
Thông tin về quản trị viên:
Skype: m.khalil1703
Đang sống tại:
South Korea
Ngôn ngữ:
Arabic, English, Korean
Tìm kiếm:
Bạn bè, Hẹn hò, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Canada, China, Egypt, Germany, Hong Kong, Malaysia, Singapore, South Korea, Turkey, Dubai

Chuyên nghiệp

Trang web:
http://www.youtube.com/watch?v=OiN8n41Ch7w
Nghề nghiệp:
Video Editor - Translator
Lĩnh vực làm việc:
Translation - Multimedia

Tường bảo vệ

  • Adlina K
     Adlina K

    thanks for the add in FB!