Mohammed Zakir Hossain

Thông tin về quản trị viên

Mohammed Zakir Hossain
 Mohammed Zakir Hossain
Thông tin về quản trị viên:
I'm Zakir, Bangladeshi, Mechanical Engineer. I want to make an international friendship. Develop & broaden my language and culture.
Đang sống tại:
Bangladesh
Ngôn ngữ:
English, Arabic, Bengali
Tìm kiếm:
Bạn bè
Các cộng đồng:
Bangladesh, Kazakhstan

Cá nhân

Những sở thích:
Coffee, tea and conversation, Computers/Internet, Gardening, Religion/Spiritual, Travel/Sightseeing, Volunteer/Community Activities
Những cuốn sách ưa thích:
Al-quran.
01634643454
01634643454
Dhaka
Dhaka
Băng-la-đét
1216

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
N.H. Plastic Industries.
Nghề nghiệp:
Service.
Lĩnh vực làm việc:
Manufacturing (FMCG).
Vị trí:
Production Officer.
Sự nghiệp trước đây:
Service.
01634643454
01634643454
Dhaka
Dhaka
Băng-la-đét
1216

Tường bảo vệ