Moheeb Fareed

Thông tin về quản trị viên

Moheeb Fareed
 Moheeb Fareed
Đang sống tại:
Al Ain (United Arab Emirates)
Ngôn ngữ:
English, Urdu, Ukrainian
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Canada, India, Pakistan, Saudi Arabia, Togo, United Arab Emirates, Jeddah, Al Ain

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
figaros
Nghề nghiệp:
Job
Lĩnh vực làm việc:
Catering
Vị trí:
pizza maker