Monica Chak

Thông tin về quản trị viên

Monica Chak
 Monica Chak
Thông tin về quản trị viên:
Life time Traveler! Ha ha! It seems to some of my friends as you know I have been traveling since a long time that's why friends call me so. Basically I am a crazy Nomad.
Đang sống tại:
United Kingdom
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè
Các cộng đồng:
Costa Rica, United Kingdom, Alajuela

Cá nhân

Trang web:
Nhật kí điện tử:
Những sở thích:
Animals/Pets, Art, Camping, Hiking, Outdoor life, Coffee, tea and conversation, Computers/Internet, Cooking, Dining out, Drama-Plays/Musicals, Music, Nightclubs/Dancing, Photography, Shopping, Travel/Sightseeing, Aerobics, Horseback Riding, Surfing, Yoga, Skating
Những bộ phim ưa thích:
Troy