Muhammad Ishaq

Thông tin về quản trị viên

Muhammad Ishaq
 Muhammad Ishaq
Thông tin về quản trị viên:
I'm 19 years old.I finished grade 10th here in United Arab Emirates.Now I'm jobless sitting with my family, Looking for a part time job for only 3 or more than 3 months.
Đang sống tại:
Abu Dhabi (United Arab Emirates)
Ngôn ngữ:
English, Arabic, Hindi
Tìm kiếm:
Bạn bè
Tuổi:
22 các năm
Các cộng đồng:
United Arab Emirates, Abu Dhabi

Cá nhân

Những sở thích:
Animals/Pets, Computers/Internet, Religion/Spiritual, Cricket, Football
Bài hát ưa thích:
No
Những bộ phim ưa thích:
No
Những cuốn sách ưa thích:
Science
Những điều tôi thích:
Love people have peace with people
Những điều tôi ghét:
Disliking people,War etc
Tình trạng quan hệ:
Married
0509510324
United Arab Emirates
Abu Dhabi
Các Tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất
00971

Tường bảo vệ

  • Muhammad Ishaq
     Muhammad Ishaq

    I'm 19 years old.
    I have driving licence and Matric Passed (10th)
    I need a part time job for 3 months or more than that .Anyone want to contact than please welcome(mobile no.0509510324 with what's app availability)