Muhammad Israr Khan

Thông tin về quản trị viên

Muhammad Israr Khan
 Muhammad Israr Khan
Thông tin về quản trị viên:
Interests:Animals/Pets, Coffee, tea , Drama Movies/Videos, Music, Shopping, Travel, movies,
Đang sống tại:
North-West Frontier Province (Pakistan)
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè
Tuổi:
32 các năm
Các cộng đồng:
Romania, North-West Frontier Province

Cá nhân

Những sở thích:
Animals/Pets, Computers/Internet, Cooking, Drama-Plays/Musicals, Fishing, Movies/Videos, Photography, Religion/Spiritual, Pool/Snooker, Cricket, Football, Hockey

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Private Job
Nghề nghiệp:
Assistant Finance Manager / IT
Lĩnh vực làm việc:
P-Job
Vị trí:
bs14
Sự nghiệp trước đây:
Private Job