Muhammad Sakhi SAKHI

Thông tin về quản trị viên

Muhammad Sakhi SAKHI
 Muhammad Sakhi SAKHI
Đang sống tại:
United Arab Emirates
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè
Tuổi:
29 các năm
Các cộng đồng:
Malta, United Arab Emirates

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Emrill LLC
Nghề nghiệp:
Cleaner
Lĩnh vực làm việc:
Cleaner
Vị trí:
Cleaner
0505685102
971505685102
Alqouz 4
Dubai
Các Tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất

Tường bảo vệ

  • Muhammad Sakhi SAKHI
     Muhammad Sakhi SAKHI

    My name is Muhammad Sakhi , I have been working in Dubai last 3 years as House keeper ,I make a account add on your website , I want to apply for cleaner I have experience ,I am considering my abilities are enough for this job
    Please consider it