NKOHNGANJI Justin

Thông tin về quản trị viên

NKOHNGANJI Justin
 NKOHNGANJI Justin
Đang sống tại:
Eindhoven (Netherlands)
Ngôn ngữ:
English, French
Tìm kiếm:
Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Netherlands, North Brabant, Eindhoven

Cá nhân

Những sở thích:
Religion/Spiritual, Tennis/Racquet Sports

Chuyên nghiệp

Nghề nghiệp:
student
Lĩnh vực làm việc:
Engineering