Natalia Pilewska

Thông tin về quản trị viên

Natalia Pilewska
 Natalia Pilewska
Thông tin về quản trị viên:
I'm guitar teacher from Basel
Đang sống tại:
Basel (Switzerland)
Ngôn ngữ:
German, English, Polish
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Basel

Cá nhân

Tường bảo vệ

  •  maurizio rigon

    Cercò qualche italiano che vive in svizzera x informazioni grazie