Natalia Yoko

Thông tin về quản trị viên

Natalia Yoko
 Natalia Yoko
Đang sống tại:
Ukraine
Ngôn ngữ:
English, Greek
Tìm kiếm:
Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Tuổi:
38 các năm
Các cộng đồng:
Ukraine

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Odessa Tours
Trang web:
http://guideinodessa.com
Lĩnh vực làm việc:
tourism
Vị trí:
Interpreter-Guide in Odessa
+380661278994
Odessa
Ucraina