Neil Mackay

Thông tin về quản trị viên

Neil Mackay
 Neil Mackay
Thông tin về quản trị viên:
I'm from Scotland, living in Berlin and love it, i'm a stand up comedien and i run a couple of amazing shows that i really enjoy doing : https://www.facebook.com/comedyopenair https://www.facebook.com/thefishbowlberlin keen to meet other people who are into watching comedy.
Đang sống tại:
Berlin (Germany)
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè, Hẹn hò, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Berlin

Cá nhân

Trang web:
Những sở thích:
Art, Camping, Hiking, Outdoor life, Gardening, Music, Nightclubs/Dancing, Travel/Sightseeing
Tình trạng quan hệ:
Single