Nikki Wong

Thông tin về quản trị viên

Nikki Wong
 Nikki Wong
Thông tin về quản trị viên:
I love travel and I love to meet funny people :-)
Đang sống tại:
Rotterdam (Netherlands)
Ngôn ngữ:
English, Chinese
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Netherlands, Rotterdam, Barcelona, Zaandam

Cá nhân

Những sở thích:
Animals/Pets, Coffee, tea and conversation, Cooking, Dining out, Movies/Videos, Photography, Shopping, Travel/Sightseeing, Volunteer/Community Activities

Chuyên nghiệp

Nghề nghiệp:
Master degree of Logistics Management

Tường bảo vệ

  • Nikki Wong
     Nikki Wong

    Welcome , Spring !!! Let me give you a hug :-)

  • Nikki Wong
     Nikki Wong

    Winter is coimg :(