Nuri Dagdas

Thông tin về quản trị viên

Nuri Dagdas
 Nuri Dagdas
Đang sống tại:
Essen (Germany)
Ngôn ngữ:
German
Tìm kiếm:
Bạn bè
Các cộng đồng:
Germany, Essen

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Bergstein Transporte
Trang web:
http://www.bergstein-transporte.de
Blog của công ty:
http://www.bergstein-transporte.de
Nghề nghiệp:
Transport Unternehmer
Lĩnh vực làm việc:
Transporte
Sự nghiệp trước đây:
Transporte
062046017411
017641824482
Frankfurt am Main
Đức
60311