Nyasha Manyau

Thông tin về quản trị viên

Nyasha Manyau
 Nyasha Manyau
Đang sống tại:
Sweden
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè
Các cộng đồng:
Colombia, Sweden

Cá nhân

Những sở thích:
Coffee, tea and conversation, Gardening, Religion/Spiritual, Wine tasting, Aerobics
+46738406656
Thuỵ Điển

Chuyên nghiệp

Sự nghiệp trước đây:
Founder Director of an NGO in Africa. Audience Relations Officer for a Christian Broadcast house.
Thuỵ Điển