Osama Ali

Thông tin về quản trị viên

Osama Ali
 Osama Ali
Đang sống tại:
Kuwait
Ngôn ngữ:
English, Arabic
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Tuổi:
48 các năm
Các cộng đồng:
Kuwait

Tường bảo vệ

  • Osama Ali
     Osama Ali

    Looking for restaurants worker... Chef's...