PABX System Dubai

Thông tin về quản trị viên

PABX System Dubai
 PABX System Dubai
Thông tin về quản trị viên:
Techno Edge Systems are experts in dealing with PABX system installation in Dubai, UAE. We ensure consistency growth in your business. We offer solutions to PABX System Installations either of VoIP PABX system, IP PABX phones, or Hybrid Telephone systems.
Đang sống tại:
Dubai (United Arab Emirates)
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè
Các cộng đồng:
Dubai

Cá nhân

+971547914851
Office No 6, 3rd Floor, Suk Al Kabeer Building Computer Street, Al Raffa Police Station Road.Dubai
Bur Dubai
Các Tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất
116216

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Techno Edge Systems LLC
Trang web:
https://www.pabxinstallationdubai.ae/
Blog của công ty:
https://www.pabxinstallationdubai.ae/blog/
Nghề nghiệp:
Engineer
Lĩnh vực làm việc:
Telecom
+971547914851
Office No 6, 3rd Floor, Suk Al Kabeer Building Computer Street, Al Raffa Police Station Road.Dubai
Bur Dubai
Các Tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất
116216