PRENOM-TADEUSZ- POLOGNE-VACANCES-1962an..

Thông tin về quản trị viên

PRENOM-TADEUSZ- POLOGNE-VACANCES-1962an..
 PRENOM-TADEUSZ- POLOGNE-VACANCES-1962an..
Thông tin về quản trị viên:
POLOGNE. PRENOM--JE TADEUSZ RECHERCHE-RECHERCHER CHERE MADAME JACQUELINE 64-65 ANS HABITER-DOMICILE BRUXELLES-4 BELGIUM-1962 annee. INTERNATIONAL CAMP SCOUT VACANCES-EXCURSION MOIS JUILLET-AOUT VACANCES POLOGNE-1962 ANNEE. MON ADRESSE E--MAIL 1.miszczaktadeusz13@wp.pl 2. miszczaktadeusz17@wp.pl 3. miszczaktadeusz@ymail.com MON ADRESSE POUR JACQUELINE BRUXELLES-BELGIUM POLOGNE DATE. 14. DECEMBRE 2012 annee.
Đang sống tại:
Lublin (Poland)
Ngôn ngữ:
Polish
Tìm kiếm:
Bạn bè
Tuổi:
73 các năm
Các cộng đồng:
Austria, Belgium, France, Germany, Luxembourg, Netherlands, Spain, United Kingdom, United States, Brussels

Cá nhân

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
EMERYTURA
Nghề nghiệp:
EMERYTURA
48-515837470
21-040
ŚWIDNIK--MIASTO
Ba Lan
21-040