Patrice L

Thông tin về quản trị viên

Patrice L
 Patrice L
Đang sống tại:
Liège (Belgium)
Ngôn ngữ:
German, English, French, Spanish
Tìm kiếm:
Bạn bè, Hẹn hò, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Argentina, Córdoba

Cá nhân

Bài hát ưa thích:
Alternative, jazz, rock, electro, world, latino
Những cuốn sách ưa thích:
El maestro y las magas

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Mercedes-Benz
Vị trí:
Customer relationship officer (Fr/Eng)

Tường bảo vệ

 • Patrice L
   Patrice L

  ¡ Hola a todos ! Quiero mudarme en Argentina y estoy buscando un trabajo a Córdoba o Buenos Aires. Mi lengua materna es Frances, hablo Inglès con fluidez, un poco Alleman y Español (estudiando). He trabajado 6 años como computer graphics designer, 10 años en servicios al cliente, 2 year como servicios al cliente coordinador.

  ¿ Alguien me puede aconsejar ? ¡ Todos los consejos son los bienvenidos! :)
  Patrice

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Hi everybody !! I plan to move to Argentina and I'm looking for a job in Córdoba or Buenos Aires. I'm native french speaker, fluent in English, medium level in German and Spanish (learning it). I worked 6 years as computer graphics designer and 10 years in customer services, 2 years as customer service coordinator.

  Could anyone advise me? All tips are welcome ! :)
  Patrice